Stredné a väčšie firmy

Podnikanie je s nami jednoduchšie!

 • produkty pripravené podľa požiadaviek firemnej klientely
 • spoľahlivý prístup k internetu a hlasovým službám
 • biznis Internet, Ethernet + Virtual LAN
 • medzinárodné okruhy - virtuálne okruhy MPLS

Internet

UPC Business Internet – symetrický prístup do internetu

Symetrický prístup do Internetu je profesionálne riešenie (nielen) pre firemných zákazníkov, ktoré zaisťuje prístup k internetu s garantovanou stálou rýchlosťou. Pripojenie vám poskytneme na optike s prenosovou garantovanou stálou kapacitou až do 1 Gbps.

Po novom využívame v Bratislave aj rádiové pokrytie, ktoré nám umožňuje prakticky 100-percentné pokrytie hlavného mesta

 
 

Riešenie od UPC Business prináša maximálnu kvalitu, vysokú dostupnosť, profesionálny prístup a nepretržitý dohľad služby.

Parametre služby
otvoriť zatvoriť

 • celkové zastrešenie inštalácie a realizácie služby vrátane koncového zariadenia
 • profesionálne zabezpečenie a dohľad
 • Service Level Agreement
 • žiadne skryté poplatky
 • nepretržitý dohľad nad službou 24/7/365
 • nelimitovaná prevádzka – žiadne objemové limity
 • odovzdávacie rozhrania služby: Ethernet 10/100/1000Base-T / LX/ZX SFP
 • služba je realizovaná hlavne na optickej prístupovej technológii (FTTx) v závislosti na potrebách zákazníka a dostupnosti v danej lokalite.
 • Pridelenie počtu IP adries podľa potrieb zákazníka

Výhody
otvoriť zatvoriť

 • garantovaná dostupnosť služby
 • garantovaná konštantná rýchlosť a garantovaná konštantná kapacita pripojenia
 • zálohovaná optická sieť
 • individuálny prístup
 • možnosť štandardného zabezpečenia konektivity formou VPN, firewall
 • pripojenie nie je limitované, agregované, filtrované alebo obmedzované iným spôsobom
 • prenosovú rýchlosť možno nastaviť podľa požiadavky zákazníka až do výšky kapacity prípojnej linky (a koncového zariadenia)
 

Dátové služby

UPC Business Ethernet + Virtual LAN

UPC Business Ethernet je profesionálne riešenie pre firemných zákazníkov, ktoré zaisťuje prepojenie lokalít. Pripojenie vám poskytneme s prenosovou garantovanou stálou kapacitou až do 1 Gbps.

 

Riešenie od UPC Business vždy prináša maximálnu kvalitu, vysokú dostupnosť, profesionálny prístup a nonstop dohľad nad každou službou.

Parametre služby
otvoriť zatvoriť

 • Garantované konštantné prenosové rýchlosti - 2Mbit/s až 1Gbit/s
 • Ethernet 10/100/1000 Mbit/s (RJ45/SFP)
 • Prepojenie VLAN typu Bod – Bod, resp. Multibod
 • Veľkosť Ethernet rámca - Payload 1500 Byte
 • Ethernet port - Access port (vlan), trunk port (802.1Q), QnQ
 • Garancia kvality služby

Výhody
otvoriť zatvoriť

 • vysoká spoľahlivosť a kvalita služieb
 • individuálne cenové podmienky
 • garantovaná dostupnosť služby
 • individuálny a flexibilný zákaznícky prístup
 • použitie moderných technológií
 • nastavenie prenosovej rýchlosti podľa požiadavky až do výšky kapacity prístupovej linky a koncového zariadenia
 • nonstop monitoring a dohľad v režime 24/7/365
 • celkové zastrešenie inštalácie a realizácie služby vrátane koncového zariadenia
 

MPLS

Medzinárodné okruhy – virtuálne okruhy MPLS

Potrebujete sa prepojiť so svojimi lokalitami v zahraničí? Obráťte sa na nás.

 

Skupina UPC disponuje vlastnou medzinárodnou sieťou a národnými sieťami v 13 krajinách. UPC Business vlastní sieť pozostávajúcu z 35000 kilometrov optických vlákien. Pripojte sa k unikátnej sieti, ktorá kombinuje široké pokrytie v jednotlivých krajinách spolu so silným backbonom na Európskej úrovni.

 

V západnej Európe je UPC prítomné v Holandsku, Belgicku, Írsku, Nemecku, Švajčiarsku. V strednej a východnej Európe je UPC prítomné v 6 krajinách, konkrétne v Rakúsku, Poľsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Celkovo je UPC prítomné vo viac než 80 telehousoch v Európe.

Kontakt

Kontakt

Objednávky štandardných služieb internet, televízia, telefón, otázky ohľadne realizácie a možností pripojenia novostavieb a individuálnych nebytových priestorov, rodinných domov:

 

novostavby@upc.sk

Dátové služby na mieru

Informácie a objednávky dátových služieb na mieru, alebo ponuky spolupráce:

Ing. Igor Ivančo

B2B Manager

 

iivanco@upc.sk

0911 854 092

 

Mgr. Rastislav Papánek

B2B Manager

 

rpapanek@upc.sk

0948 600 145