Informácie pre koncových užívateľov

Informácie pre užívateľov sú zverejňované spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej aj ako "spoločnosť UPC") na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej aj ako "Zákon") v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Identifikačné údaje podniku
otvoriť zatvoriť

Obchodné meno: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným


Sídlo: Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava


Identifikačné číslo (IČO): 35 971 967


Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 38877/B

Rozsah ponúkaných služieb
otvoriť zatvoriť

Základný rozsah služieb v oblasti elektronických komunikácii ponúkaných spoločnosťou UPC tvoria:

- Hlasové služby

- Internetové služby

- Služby televízie

Štandardné zmluvné podmienky
otvoriť zatvoriť

Štandardné ceny
otvoriť zatvoriť

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú dostupné na tomto linku:

 

upc.sk/zakaznicka-zona/

Reklamačný poriadok
otvoriť zatvoriť

Druhy ponúkaných servisných služieb
otvoriť zatvoriť

Aktuálne informácie o servisných službách poskytovaných spoločnosťou UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. nájdete na stránke:

 

upc.sk/zakaznicka-zona/

Mechanizmy na urovnanie sporov
otvoriť zatvoriť

Informácie o zmenách podmienok
otvoriť zatvoriť

Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky
otvoriť zatvoriť

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách
otvoriť zatvoriť

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, má právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov účastníka do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

Informácie o platných cenách vo vzťahu k všetkým číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami
otvoriť zatvoriť

Informácie o všetkých platných cenách vo vzťahu k číslam alebo službám s osobitnými cenovými podmienkami sú uvedené v Tarifách k príslušným službám dostupné na tomto linku:

 

upc.sk/zakaznicka-zona/

Informácia v zmysle čl. IV. Podmienky povolenia bod 2 ods. 6 Všeobecného povolenia č. 1/2014
otvoriť zatvoriť

Informácia v zmysle čl. IV. Podmienky povolenia bod 2 ods. 6 Všeobecného povolenia č. 1/2014 uvedená tu:

 

upc.sk/onas/

Informácie o postupoch Podniku v prípade neplatenia faktúr
otvoriť zatvoriť