Novinky

UPC BROADBAND SLOVAKIA chce neustále poskytovať informácie partnerom, zákazníkom, médiám a ďalším zainteresovaným stranám o nových produktoch, službách a o zapojení našej spoločnosti do rôznych sociálnych projektov v súčasnosti.

 

Ďalšie informácie o službách UPC záujemcovia získajú na infolinke 02 / 594 22 222, vo vysielaní infokanálu UPC Expres, na vybraných sociálnych sieťach, alebo osobne na zákazníckych strediskách.

 

Pre podrobnejšie informácie, prosíme, kontaktujte hovorcu UPC: Jaroslav Kolár, press@upc.sk

 

UPC informuje

Relácia o televíznych, internetových a telefónnych službách spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

 
 
 
 
 

Tlačové správy